BBQ - VFG Riemst

VFG Limburg

Locatie

BBQ - VFG Riemst

Georganiseerd door VFG Limburg

Meer informatie volgt nog.

Wat:
Eten & drinken
Waar:
zaal Delicia - Visésteenweg 226, 3770 Riemst
Wanneer:
Eénmalig
Van 15 juni 2018 17u tot 15 juni 2018 22u
Geschikt voor:
Gezin
Volwassenen
Jongvolwassenen
Jongeren
 
Landurig zieken
Auditieve handicap
Visuele handicap
Autisme
Fysieke handicap
Ernstige leerstoornissen
Gedragsstoornissen
Matig verstandelijke handicap
Licht verstandelijke handicap
Kostprijs activiteit:
Voor meer informatie bel je best even de contactpersoon
Accomodatie:

Contact:
Henri Reynaerts
henri.reynaerts@skynet.be
Tel. 0472/777917