Bewindvoering in de praktijk

Gezin en Handicap

Locatie

Bewindvoering in de praktijk

Georganiseerd door Gezin en Handicap

Op 1 september 2019 worden alle bestaande
statuten verlengde minderjarigheid en voorlopige
bewindvoering automatisch omgezet naar ‘bewindvoering’.
Alle rechten en plichten van de nieuwe
wet zijn dan van toepassing. Voor ouders die het
ouderlijk gezag voor hun verlengd minderjarig kind
bleven uitoefenen, kan er een en ander veranderen.
Veel ouders maken zich zorgen. Tijdens deze
workshop maken we tijd voor jouw vragen en
twijfels:
• Hoe maak je een verslag op voor de vrederechter?
• Welke elementen moet dit bevatten?
• Hoe gaat de vrederechter om met dit verslag?

Wat:
Cursus & workshop
Waar:
Pastoraal Centrum Seminarie - Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt
Wanneer:
Eénmalig
Van 20 november 2018 13:30u tot 20 november 2018 17:00u
Geschikt voor:
Volwassenen
 
Kostprijs activiteit:
4 euro - Leden van Gezin en Handicap of KVG 10 euro - Niet-leden van Gezin en Handicap of KVG 30 euro - Professionelen. Met factuur
Accomodatie:

Contact:
Lief Vanbael
gezinenhandicap@kvg.be
Tel. 032162990