ouder-kind knutselen

Siri Sioulants Orthopedagoge

Locatie

ouder-kind knutselen

Georganiseerd door Siri Sioulants Orthopedagoge

Ouder-kind knutselen voor kinderen met bijzondere noden. Ook een snoezelkamer beschikbaar.

THEMA
Zeedieren

WIE
Kinderen met moeilijkheden op vlak van fijne motoriek, kinderen met prikkelgevoeligheid, faalangst, autisme, ontwikkelingsvertraging, verstandelijke beperking. Kortom: alle kinderen die niet of moeilijk terecht kunnen bij de 'gewone' knutselactiviteiten.

LEEFTIJD
De knutselwerkjes zijn afgestemd op een (ontwikkelings)leeftijd van 3 tot 8 jaar. Het is echter ook mogelijk om met de aangeboden materialen zelf aan de slag te gaan naar eigen keuze.
Oudere kinderen of jongvolwassenen (vb met een verstandelijke beperking) zijn zeker welkom indien je denkt dat de activiteit hem/haar zal aanspreken.

HOE
Ouders begeleiden hun eigen kind. Ik voorzie hiertoe alle materialen en stappenplannen op fotoniveau.
Ieder kind mag zo veel knutselwerkjes maken als hij/zij wilt of aankan. Ik voorzie enkele rusthoekjes in de ruimte en een aparte snoezelkamer.
Als ouder krijg je de kans om ideeën en tips op te doen zodat je ook thuis creatief aan de slag kan gaan met jouw kind.

De activiteit loopt 2 uren maar aangezien ieder kind individueel aan de slag gaat kun je ook vroeger vertrekken.

Wat:
Snoezelen & wellness, Knutselen & crea
Waar:
Woonhuis in rustige omgeving - Wijkmolenweg 33, 3700 Tongeren
Wanneer:
Eénmalig
Van 22 augustus 2018 14:00 tot 22 augustus 2018 16:00
Geschikt voor:
Jongvolwassenen
Jongeren
Kinderen
 
Autisme
Ernstige leerstoornissen
Gedragsstoornissen
Matig verstandelijke handicap
Licht verstandelijke handicap
Kostprijs activiteit:
15
Accomodatie:

Contact:
Siri Sioulants
siri_sioulants@hotmail.com
Tel. +32474693825
klik hier voor meer info