KVG Limburg

Bekijk alle activiteiten van deze organisatie »

Locatie

KVG Limburg

Met 20 000 leden en 241 afdelingen is KVG de grootste vereniging voor personen met een handicap in België. KVG is een vereniging voor alle personen met een handicap en hun omgeving, die gedragen wordt door vrijwilligers en beroepskrachten met en zonder handicap. Met alle afdelingen samen bouwt ze aan een toegankelijke samenleving waarbinnen personen met een handicap een plaats hebben en inclusie een feit is. Ze biedt haar leden kansen tot gemeenschapsvorming, educatie, deelname aan cultuur en maatschappelijke activering. Daarnaast werkt ze aan belangenverdediging, bewustmaking en mentaliteitsveranderingen. De vereniging richt zich zowel tot het individu, tot iedereen in de samenleving, als tot de overheid. KVG werkt vanuit een christelijke inspiratie, onderschrijft het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de VN-conventie voor gelijke rechten voor personen met een handicap volledig.

Inschrijvingsgeld:
€ 21
Accomodatie:
Rolstoel toegankelijk
Bereikbaar met openbaar vervoer
Voor wie:
Licht verstandelijke handicap
Matig verstandelijke handicap
Gedragsstoornissen
Fysieke handicap
Landurig zieken
Visuele handicap
Auditieve handicap
Ernstige leerstoornissen
Autisme
Ligging:
Runkstersteenweg 56
3500 Hasselt
Contact:
Jelle Sidarow
jelle.sidarow@kvg.be
Tel. 011 23 22 04
www.kvg.be