Duoday: werkbelevingsdag voor mensen met extra ondersteuningsnood

26 februari 2018

Waarom een DUOday?
We stellen vast dat mensen met een arbeidsbeperking nog steeds niet echt een "gelijke kans" krijgen op werk. - Met dit initiatief willen we op een laagdrempelige manier een werkgever kennis laten maken met de vaardigheden, inzet en mogelijkheden van de werkzoekenden met een arbeidsbeperking. - De werkzoekende krijgt de kans om zijn talenten te tonen en kan zijn beeld van een bepaalde job aftoetsen aan de realiteit. - De arbeidsbemiddelaar krijgt meer zicht op de personeelsnoden van de bedrijven zodat ze in de toekomst klantenprofielen gerichter kunnen inzetten. Ze krijgen de kans om bedrijven te informeren over allerhande ondersteuningsmogelijkheden die er vanuit begeleidende instanties kan geboden worden.

Welke bedrijven kunnen deelnemen?
Alle geïnteresseerde werkgevers kunnen meedoen, zowel commerciële bedrijven als social profit als lokale besturen, zowel multinationals als kmo’s als zelfstandigen.

Welke werkzoekenden kunnen deelnemen?
Elke werkzoekende met een arbeidsbeperking die in trajectbegeleiding is en problemen ondervindt bij deelname aan het arbeidsleven dat te wijten is aan beperkingen van verstandelijke, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard.>

Hoe gaat de DUOday in zijn werk?
De DUOday is een DOEdag! De werkzoekende vormt een DUO met een werknemer binnen het bedrijf. De werkzoekende werkt mee op de werkvloer en kan proeven van een nieuwe werkervaring.

Hoe deelnemen?
Bent u een bedrijf? Vul uw gegevens in via de link ‘Deelnemen’. Wij contacteren u telefonisch en verzamelen alle nodige info over uw bedrijf en de afdeling waar u een DUO kunt vormen. Wij zoeken via de partners, die werkzoekenden met een arbeidsbeperking begeleiden naar werk, een geschikte kandidaat. Indien we een geschikte kandidaat vinden wordt er contact opgenomen met het bedrijf om concrete afspraken te maken over het verloop van de DUOday.

Bent u een werkzoekende?
Vul uw gegevens in via de link ‘Deelnemen’. Wij contacteren u telefonisch en verzamelen alle nodige info. Indien u in aanmerking komt om deel te nemen aan de DUOday worden er concrete afspraken gemaakt voor het vinden van een gepast DUObedrijf.

Moet ik als bedrijf vacatures hebben?
Neen. De bedoeling van de DUOday is wederzijdse kennismaking. Er is geen enkele verplichting tot aanwerving of samenwerking achteraf.

Is de DUOday hetzelfde als een bedrijfsbezoek?
Neen. We streven ernaar de werkzoekende een echt voorsmaakje te geven van hoe het zou zijn om in uw bedrijf te werken. Letterlijk: het is een doedag, de werkzoekende werkt mee met een werknemer.

Is er veel administratie?
Neen, je hoeft je enkel in te schrijven via de website. Voor de start van de DUOday zullen er enkele formulieren moeten ingevuld worden om in orde te zijn voor de verzekeringen.

Duoday: werkbelevingsdag voor mensen met extra ondersteuningsnood